Heureka.sk - hodnotenie obchodu europasky.sk

Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim...

Reklamačné oddelenie: p. Jaroslav Kessel, e-mail: info@europasky.sk; tel.č: +421 949 655 666

Pred začatím samotného reklamačného konania alebo konania o vrátení tovaru nás najprv kontaktujte telefonicky, nakoľko konanie pri nákupe na firmu (IČO) podlieha iným konaniam, ktoré sú uvedené v obchodných podmienkach e-shopu.

Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného na predajni

 • Stiahnite, vytlačte a vyplňte si tento Reklamačný formulár
 • Priložte k nemu doklad o nákupe, alebo jeho kópiu.
 • Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov prineste priamo do nášho reklamačného strediska na adrese: 
  Europokladne, s.r.o. 
  Fraňa Kráľa 2034/15 
  058 01 Poprad

Postup v prípade reklamácie tovaru zakúpeného v Internetovom obchode www.europasky.sk

 • Stiahnite, vytlačte a vyplňte si tento Reklamačný formulár.
 • Priložte k nemu faktúru, alebo jej kópiu.
 • Tovar vrátane kompletného príslušenstva a uvedených dokumentov zašlite kuriérom priamo do nášho reklamačného strediska na adrese: 
  Europokladne, s.r.o.
  Fraňa Kráľa 2034/15
  058 01 Poprad
 • Neposielajte tovar na dobierku. Takto zaslaný tovar nepreberáme.
 • Odporúčame Vám tovar poistiť.

Súčasťou každej zásielky je daňový doklad - faktúra a Dodací list, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov a 12 mesiacov ak nakupuje firma na IČO.

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky...

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve...

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku...

6. Záručný servis

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.


QR kód

Naposledy navštívené

Žiadne produkty